Značka LIMEN CLOTHING vznikla v lednu 2011. Nabízí streetwear oblečení vyráběné v limitovaných edicích. Kromě kvality textilu a potisků, klade důraz na originalitu a osobitost. Inspiruje se v přírodě, umění, hudbě, literatuře, filmu, komiksu, …

Název značky LIMEN pochází z latiny. Je to slovo označující „práh“. V psychologii a fyziologii vyjadřuje práh psychologické nebo fyziologické odpovědi. Je to nejmenší detekovatelný pocit; nejslabší hodnota, která vyvolá nějaký efekt. Slovo LIMEN se týká myšlenek omezení a hranic – hranice života a smrti, temnoty a světla, reality a fantazie. Označuje něco co je na prahu dvou světů.

Zajíc v logu značky odkazuje na nadpřirozené bytosti tricksterů ve folklóru a mytologii mnoha národů. Je to antropomorfní zvíře vyznačující se nevypočitatelným, šibalským charakterem. Bývá označován za neutrálního „boha“ udržujícího rovnováhu mezi dobrem a zlem, mezi řádem a chaosem. Tato postava ztělesňuje moc, kterou má sice fyzicky slabší, ale o to mazanější a chytřejší jedinec nad silnějším. Jako kulturní hrdina se staví do opozice k zavedenému řádu. Poukazuje na chyby ve společnosti, bouří se proti autoritě, nepřijímá věci slepě, je překračovatelem hranic a omezení.

LIMEN vyjadřuje individualitu, otevřenou mysl, pozitivní přístup k životu – nebýt spoutaný nátlakem většiny, nezůstávat v řadě, jít svou vlastní cestou.